Gå til hoved indhold

Kløckershaves vision, kerneopgave og mission

Læs om vores vision, kerneopgave og mission samt værdier, herunder baggrunden for vores logo.

Kløckershaves logo med fire flyvende svaner.

Kløckershave er placeret tæt på Gentofte Sø. Den vidunderlige udsigt over søen er en stor kvalitet for stedet. Derfor er bunden af det farvede felt i logoet afsluttet af en bølgelinje som udtryk for søen. Fire flyvende svaner er placeret midt i det farvede felt som udtryk for det pragtfulde fugleliv, der kan betragtes fra Kløckershave. Det signalerer liv og aktivitet.

Feltets farve er en afdæmpet grøn-grå farve, der er en fællesnævner for naturens farver i området. Den signalerer ro, harmoni og kvalitet. Farven er i øvrigt anvendt på vægflader i en del af Kløckershaves boliger.

Antallet af svaner i vores logo symboliserer Kløckershaves fire værdier: åbenhed, tillid, respekt og udvikling. Vi ønsker, at vores værdier er tydelige i vores arbejde i dagligdagen.

Kløckershave tilstræber at være kendt som et attraktivt sted at bo og arbejde. Vi ønsker en kultur, hvor erfaringer, viden og færdigheder bliver anerkendt og sat i spil for at skabe en indholdsrig og værdifuld hverdag.

Skulle du som beboer eller pårørende opleve det modsatte, vil vi gerne i dialog med jer om dette, da vi altid er åbne over for andre måder at opfatte tingene på.

Vores vision

Sammen skaber vi fremtidens løsninger for borgernes drømme og håb om et selvstændigt og værdigt liv – hele livet.

Vores kerneopgave

  • Vi understøtter borgernes individuelle ønsker og mål for et meningsfuldt liv gennem et aktivt samarbejde.
  • For dig som borger betyder det, at:
  • Du føler dig set, hørt og forstået.
  • Du fortsat er ekspert i dit eget liv.
  • Du oplever, at samarbejdet med os er kompetent.

Vores mission

Vi hjælper borgeren med udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og resurser, så borgeren får et værdigt og respektfuldt liv og livsafslutning.

På Kløckershave er vision, kerneopgave og visionen kendt af borgere, medarbejdere og pårørende og kan opleves i hverdagen.

På Kløckershave skal hverdagen være præget af, at:

  • liv og aktiviteter tager udgangspunkt den enkeltes behov og interesser
  • samarbejde mærkes på tværs af huset
  • de sociale og faglige kompetencer konstant bringes i spil, således at man som borger oplever høj faglighed og professionel tilgang i opgaveløsningen vores ydelser hele tiden udvikler sig.

Vores værdier betyder også, at vi ønsker, at du her på Kløckershave fortsat kan leve i overensstemmelse med din livsform, ønsker og ydeevne. Vi vil – med respekt for dit ansvar for egen situation – yde støtte ud fra dine aktuelle behov.