Gå til hoved indhold

Husets medarbejdere

Kløckershaves medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

I afdelingerne er der ansat plejepersonale med forskellige kompetencer og uddannelser. Der er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og klubmedarbejdere.

Herudover er der ansat medarbejdere til at varetage driften af bygningen.

Kløckershave er om dagen organiseret i to hjemmehjælpsgrupper. Blok A, B og C ledes af daglig leder Sarah Hornbech, og blok D, E og F ledes af daglig leder Hanna Lykke.

Om aftenen og natten er Kløckershave organiseret i én gruppe, hvor aftenpersonalet og nattevagten samarbejder med sygeplejerskerne i døgnplejens vagtcentral.

Endvidere samarbejder vi med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Medarbejderne bliver løbende videreuddannet inden for fx tidlig palliation og pleje, demens samt kost og ernæring.

Vi har et stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og den enkelte medarbejders personlige udvikling.

I vores MED–gruppe arbejder vi med arbejds-, samarbejds- og personaleforhold, som har relation til arbejdsmiljøet i huset. MED-gruppen vedtager også husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.