Gå til hoved indhold

Beboer- og pårørenderådet

Kløckershave har et valgt beboer- og pårørenderåd.

Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog mellem beboere og pårørende samt ledere og medarbejdere i tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne.

Hvis du har mulighed for at deltage i de fem årlige møder, kan du få indsigt i de tiltag og det arbejde, der laves på Kløckershave. Rådet skal holde møde mindst tre gange om året, men vi har valgt at mødes mindst en gang i kvartalet.

Rådet bliver inddraget, når der skal fastlægges retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler er arbejdsrutiner, kostplaner, pleje og omsorg, aktiviteter, samvær m.m.

Det er rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger, inden ledelsen træffer beslutning. Rådet kan komme med indstillinger til ledelsen, hvis rådet ønsker ændringer. Når ledelsen har truffet afgørelse i den enkelte sag, får rådets medlemmer besked.

Rådet følger Kløckershaves økonomiske udvikling samt de årlige budgetter.

Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, som Gentofte Kommune udarbejder i forbindelse med tilsyn.

Alle medlemmer og suppleanter til rådet har tavshedspligt med hensyn til eventuelle personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten er også gældende efter hvervets ophør.

Referat fra møderne bliver bragt i Kløckershave Nyt og kan ses på infoskærmen ved hovedindgangen.

Har du punkter, som du ønsker behandlet på møderne, kan du henvende dig til forstander til Karin Hvidtfeldt Hansen, kvh@gentofte.dk

Du kan også skrive til rådets formand, se e-postadressen i Kløckershave Nyt.

Navne på rådets medlemmer og suppleanter fremgår af Kløckershave Nyt.

Hvis du er interesseret i at deltage i rådets arbejde, kontakt os da venligst gennem forstander Karin Hvidtfeldt Hansen.

Læs det seneste referat