Gå til hoved indhold

Rundvisning

Du er velkommen til at besøge os, efter at du er blevet tilbudt en bolig.

Når du er blevet visiteret til en plejebolig med hjemmehjælp, har du mulighed for at få en rundvisning på Kløckershave og blive orienteret om lejlighedstyper, fællesfaciliteter, aktiviteter og servicetilbud. Hvis der er en tom bolig, kan du se denne.

Kontakt Kløckershave på telefon 39 98 87 00 for aftale om fremvisning, der foregår i dagtimerne på hverdage.

Det er vigtigt, at kommende beboere og deres pårørende får et realistisk billede af den ramme, som en plejebolig med hjemmehjælp kan danne for deres livsførelse. Under rundvisningen informerer vi om, hvordan vi arbejder aktiverende og sundhedsfremmende, så den enkelte støttes til at deltage så meget som muligt i dagligdagen.