Tilsyn

Pleje og Sundhed Myndighed og diverse offentlige myndigheder fører tilsyn på Kløckershave.

Tilsynsrapport bliver udfyldt.

Det er lovpligtigt for Gentofte Kommune at lave mindst et uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Dette skal sikre, at kvaliteten af plejeboligerne opfylder de krav, som kommunen har stillet.

Disse tilsynsrapporter kan du læse på Plejehjemsoversigten, følg linket øverst på siden.

I linket næstøverst på siden kan du læse om Fødevarestyrelsens tilsyn.

Læs mere om tilsyn på Gentofte Kommunes hjemmeside.