Husets medarbejdere

Kløckershaves medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Kløckershaves logo med svaner.

I afdelingerne er der ansat plejepersonale med forskellige kompetencer og uddannelser. Der er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og klubmedarbejdere.

Herudover er der ansat medarbejdere til at varetage driften af bygningen.

Kløckershave er om dagen organiseret i to hjemmehjælpsgrupper. Blok A, B og C ledes af daglig leder Sarah Hornbech, og blok D, E og F ledes af daglig leder Hanna Lykke.

Om aftenen og natten er Kløckershave organiseret i én gruppe, hvor aftenpersonalet og nattevagten samarbejder med sygeplejerskerne i døgnplejens vagtcentral.

Endvidere samarbejder vi med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Medarbejderne bliver løbende videreuddannet inden for fx demens, palliativ pleje samt kost og ernæring.