Om os

Kløckershaves værdier, mission, vision og organisering.

Kløckershaves logo med svaner.

Kløckershaves logo med fire flyvende svaner.

Kløckershave er placeret tæt på Gentofte Sø. Den vidunderlige udsigt over søen er en stor kvalitet for stedet. Derfor er bunden af det farvede felt i logoet afsluttet af en bølgelinje som udtryk for søen. Fire flyvende svaner er placeret midt i det farvede felt som udtryk for det pragtfulde fugleliv, der kan betragtes fra Kløckershave. Det signalerer liv og aktivitet.

Feltets farve er en afdæmpet grøn-grå farve, der er en fællesnævner for naturens farver i området. Den signalerer ro, harmoni og kvalitet. Farven er i øvrigt anvendt på vægflader i en del af Kløckershaves boliger.

Antallet af svaner i vores logo symboliserer Kløckershaves fire værdier: åbenhed, tillid, respekt og udvikling. Vi ønsker, at vores værdier er tydelige i vores arbejde i dagligdagen.

Kløckershave tilstræber at være kendt som et attraktivt sted at bo og arbejde. Vi ønsker en kultur, hvor erfaringer, viden og færdigheder bliver anerkendt og sat i spil for at skabe en indholdsrig og værdifuld hverdag.

Skulle du som beboer eller pårørende opleve det modsatte, vil vi gerne i dialog med jer om dette, da vi altid er åbne over for andre måder at opfatte tingene på.

Vores mission

Vi plejer borgeren med udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og resurser, så borgeren får et værdigt og respektfuldt liv og livsafslutning.

Vores vision

På Kløckershave er missionen og visionen kendt af borgere, medarbejdere og pårørende og kan opleves i hverdagen.

På Kløckershave skal hverdagen være præget af, at:

  • liv og aktiviteter tager udgangspunkt den enkeltes behov og interesser
  • samarbejde mærkes på tværs af huset
  • de sociale og faglige kompetencer konstant bringes i spil, således at man som borger oplever høj faglighed og professionel tilgang i opgaveløsningen
  • vores ydelser hele tiden udvikler sig.

Vores værdier betyder også, at vi ønsker, at du her på Kløckershave fortsat kan leve i overensstemmelse med din livsform, ønsker og ydeevne. Vi vil – med respekt for dit ansvar for egen situation – yde støtte ud fra dine aktuelle behov.