Gentofte Plejeboliger og Dagcentre

Vi er en del af en stor organisation med mange kompetencer og muligheder.

Holde i hånd.

Kløckershave hører under kommunens område Gentofte Plejeboliger og Dagcentre under Pleje & Sundhed Drift, der blandt andet består af otte plejeboliger og to dagcentre. Tilsammen bor 540 borgere i kommunens plejeboliger, og der er 530 fuldtidsmedarbejdere i plejeboligerne.

Vi er altså en del af et større fællesskab med mange forskellige resurser og kompetencer. Vi kan planlægge uddannelse af vores medarbejdere i fællesskab, og vi hjælper hinanden både i det praktiske arbejde og med mere overordnede faglige spørgsmål og indsatser.

Faglige konsulenter er ansat på tværs i Pleje & Sundhed Drift. De arbejder eksempelvis med demens samt pleje og lindring i den sidste tid. Konsulenterne laver retningslinjer for hygiejne og medicinhåndtering og planlægger temadage og udviklingsprojekter lokalt og i fællesskab. En del af administrationen i Pleje & Sundhed deler alle, så vi bruger resurserne bedst muligt.